Η Infoδημ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Τομείς Δραστηριότητας

Η εταιρεία διαθέτει ευρεία εμπειρία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, στην υλοποίηση έργων βασισμένων σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και την ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών.


Χαρτογραφία

Η Infodim μπορεί να αποδώσει βέλτιστες απεικονίσεις σε κάθε περίπτωση γιατί διαθέτει συνεργάτες διεθνώς αναγνωρισμένους και με πολυετή εμπειρία, στον κλάδο της Χαρτογραφίας.

Σχεδιασμός Συστημάτων

Η Infodim με τους συνεργάτες της δίνει λύσεις στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων GIS ώστε να καλύπτει με ιδιοποιημένες διαδικτυακές και Desktop εφαρμογές τις ανάγκες εξειδικευμένων και μη χρηστών.

Διαδικτυακά Γ.Σ.Π.

Η κατασκευή διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών GIS, αποτελεί έναν απο τους βασικότερους άξονες στον οποίο η Infodim έχει την τεχνογνωσία να σχεδιάσει και να προσφέρει τις βέλτιστες λύσεις.

Προϊόντα και Υπηρεσίες

Η INFOΔΗΜ δημιουργεί καινοτόμες εφαρμογές και εξειδικευμένα λογισμικά στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της γεωπληροφορικής και θεωρείται ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της πολιτικής προστασίας και πυροπροστασίας στην χώρα.